Deze website biedt plaats aan de dorpen en buurtschappen van de voormalige gemeente Wunseradiel.

Aan deze website en het verzamelen van het historisch materiaal wordt doorlopend gewerkt, maar nog niet van alle dorpen is materiaal op de website te vinden

We proberen de website zoveel mogelijk geschikt te maken voor alle mobiele apparaten, maar niet alle bestaande pagina's kunnen eenvoudig worden omgebouwd, en ook zullen afbeeldingen dan zo klein worden dat ze nauwelijks zijn te bekijken.
Een tablet of groter scherm doet meer recht aan deze website.

Door één van de plaatsnamen te selecteren open je de pagina van die plaats. Beschikbaar zijn fotoalbums en pagina's over diverse onderwerpen.


  Allingawier   Arum   Burgwerd   Cornwerd   Dedgum   Engwier   Exmorra   Ferwoude   Gaast   Greonterp   Hartwerd   Hichtum   Hieslum   Idsegahuizum   Kimswerd   Kornwerderzand-Breezandijk   Lollum   Longerhouw   Makkum   Parrega   Piaam   Pingjum   Schettens   Schraard   Tjerkwerd   Witmarsum   Wons   Zurich


Op alle afbeeldingen en teksten op deze website rust een copyright.

Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor welk doel dan ook!
© Stichting Ald Makkum - Histoarysk Wurkferbân Ald Wûnseradiel - StatumSoftware