WONS    Fotoalbums:   


HIER

WONS   12 Artikelen.

De dienstplicht onder Napoleon.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
De dienstplicht onder Napoleon
Napoleon Bonaparte heeft voor zijn oorlogen soldaten nodig. Daarom voert hij in Frankrijk de dienstplicht in. In 1806 maakt hij zijn jongere broer Lodewijk Napoleon koning van Holland. Door Theo Terpstra.....
Diaconieproblemen Wons-Schraard .html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Diaconieproblemen Wons-Schraard
Ook vroeger moest er voor de armen en wezen worden gezorgd. Was dat in de 16e en 17e eeuw nog vooral een taak van de overheid, in de loop van de 18e eeuw werd deze taak steeds meer overgenomen door de plaatselijke kerken. Dat kostte veel geld. De ker.....
Diefstal met inklimming en valschen sleutel.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Diefstal met inklimming en valschen sleutel
Artikel website HWWûnseradiel.....
Een bijzonder huwelijk.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Een bijzonder huwelijk
En verslag van een bijzonder huwelijk tussen Anne Geerts Kalsbeek en Oetske Baars.....
Het Wapen van Wonseradeel.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Het Wapen van Wonseradeel
De twee herbergen in Wons. Het Wapen van Wonseradeel is de oudste.....
Huurproblemen op Oude Schoolpad 1 – deel 1.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Huurproblemen Oude Schoolpad 1
Vanaf 1875 raakt de Friese landbouw in diepe crisis. Boeren zijn genoodzaakt om hypothecaire leningen af te sluiten om het hoofd boven water te houden. Ook de diaconie van de hervormde gemeente te Leeuwarden verstrekt in 1879 een lening aan een boer .....
Huurproblemen op Oude Schoolpad 1 – deel 2.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Huurproblemen op Oude Schoolpad 1 – deel 2
Vanaf mei 1897 huurt Sytze Terpstra voor een periode van 5 jaar de boerderij Oude Schoolpad 1 met bijbehorende landen van de diaconie der hervormde gemeente te Leeuwarden. Deze termijn wordt een aantal keren zonder problemen met 5 jaar verlengd. In 1.....
Krantenartikelen in de oorlog.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Wons in de tweede wereldoorlog
Krantenartikelen over Wons in deze periode. Theo Terpstra januari 2019.....
Website Theo Terpstra.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Website met de o.a de stamboom van de familie Terpstra
Op de site http://www.t-vw.nl/stamboom vindt u nog veel meer informatie over de geschiedenis van Wons, haar inwoners, en speciaal de familie Terpstra. .....
Wijbe Martens Tilstra geschil met kerk.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Wijbe Martens Tilstra en een geschil met de kerk
Het kan soms lang duren voor een onenigheid uit de weg is geruimd. Dat was lang geleden ook het geval bij een geschil tussen Wijbe Martens Tilstra en de kerkvoogden van de kerk van Wons. Daarbij ging het over een hiem of hof.. Door Theo Terpstra.....
benauwdetijden.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Benauwde tijden, Wons in oorlogstijd Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Titel van een boekje over de belevenissen van Jeltje Douwes Yntema, haar famile en kunde in en rond Wons voor, tijdens en direct na de oorlog......
dehistoriegaatdoorheteigendorp.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Wons-De historie gaat door het eigen dorp Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Ale Algra schreef De Historie gaat door eigen dorp I, II, III (1955, 1956, 1957), een bundeling van stukken die hij wekelijks schreef in het Friesch Dagblad over de geschiedenis van Friese gemeenschappen. Hij ontving daarvoor in 1960 de Joost Halber.....