WON 62 ''Noordster'' (foto: O. Gielstra)
 
 
   
 

   
 
 

Februari 1953: Burgemeester Reitsma wenst schipper Lykele Poepjes behouden vaart bij de afreis naar Zeeland om hulp te bieden na de watersnoodramp.

(foto LC) 

  
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel