WON 59 Zoekplaatje

De hier afgebeelde kotter van de gebroeders Koornstra komt in geen enkel visserijregister voor onder de nummering WON 59. Hidde Koornstra kwam in 1937 vanuit Lemmer met de botter LE 50 ''Hoop op Zegen" naar Makkum. Deze werd omgenummerd tot WON 59. In 1946 lieten zijn zoons Rinze en Jelle in Franeker een nieuw schip bouw, dit zou de motorkotter WON 50 ''Hoop op Zegen" worden. De familie bezit echter ook deze foto's van een niet nieuwe kotter genummerd WON 59 die van de werf in Franeker gaat.

Mogelijk hebben de gebroeders tijdens de bouwperiode de beschikking gehad over de afbebeelde kotter. In 1946 kwam, nog tijdens de bouwperiode, het visserijnummer WON 50 vrij, door verkoop van de botter van Geert ''Mels'' Poepjes die onder dat nummer voer.

 
   
 
 

Met steunzeilen vaarend op het Van Harinxmakanaal met op de achtergrond de watertoren en de voormalige suikerbietenfabriek van Franeker.                                                                                                                                  (foto's: fam. Koornstra)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel