Bemannning WON 59: Tweede van links onbekend, verder v.l.n.r. de gebroeders Rinze, Jan en Jelle Koornstra.
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel