WON 9 ''Vier Gebroeders" (1958-1983)                                                                                                   (foto: Age Poepjes)
 
 
Havenbeeld ±1960 met laadtrechter van de firma Schotanus.                                                               (foto: Ludwig de Boer)
 
 
   

Boven: WON 9 bij de fuiken onder de Afsluitdijk.
Rechts: aan de zuidzijde van het Vallaat (kalenderplaat; uitgave onbekend).
Boven Age Poepjes (midden) en Huite Dorenbos aan boord van de ''Vier Gebroeders".                               (foto's: fam. Age Poepjes)

 
    
 
Lossen spieringvangst in haven. Rechts Bertus Poepjes.                                                                   (foto's: fam. Age Poepjes)
 
 
Op de rug gezien Jelle Poepjes. zoon Age en ...                                                                               (foto's: fam. Age Poepjes)
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel