1912        WON 36    open zeil- of roeiboot ”Nieuwe Zorg” / bem. 2

                inhoud: 2m3.          consent nr. 28

                eigenaar: Klaas Tysma, Exmorra

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 36 ”Nieuwe Zorg” ingeschreven

                16-05-1923              WON 36 ”Nieuwe Zorg” eig. Klaas Tysma, Bolsward en J. Hoekstra, Schraard

                09-11-1932              WON 36 ”Nieuwe Zorg” nieuwe inschrijving. eig. Klaas Tysma, Kimswerd

                29-04-1942              WON 36 ”Nieuwe Zorg” doorgehaald, in de afgelopen winter gesloopt

                

1942        WON 36   motorkotter (staal) / bem. 2

                afm. 9,60 x 3,25. omvang: 5,50

                inhoudsmaten: bruto: 33,07 m3, netto: 14,88 m3. brt. 11,69, nrt. 5,26

                bouwjaar: 1930

                motor: 20 pk Buick benzinemotor, 6 cil. (1927)

                eigenaar: Jan Pilon (*17-08-1886, Lemmer) woont aan boord ”Noordster” Kornwerderzand.

                soort visserij: aalfuiken, staandwant, kubben. Nevenbedrijf: kuil, hoekwant, garnalenkor.

                volgboten: 2 open roeiboten.

                

                Historie:

                31-10-1936              LE 90, nieuw vaartuig, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                29-05-1942              WON 36

                26-10-1950              WON 36, wijz. motor: 20 pk Bolinder, ruwoliemotor, 1 cil. (1948)

                21-11-1958              WON 36, wordt niet meer gebruikt voor de visserij en is verbouwd tot woonschip.

                

1958        WON 36     open zeil- of roeiboot, hout / bem. 1

                afm. 4,50 x 1,60 x 0,70.

                inhoudsmaten: bruto: 3,40 m3, netto: 1,53 m3. brt. 1,20, nrt. 0,54

                bouwjaar:

                eigenaar: Jan Pilon, Kornwerderzand aan boord ”Oeral Thús”.

                soort visserij: paling- en botvisserij op IJsselmeer en Waddenzee.

                

                Historie:

                21-11-1958              WON 36, tevoren volgboot van de WON 36.

10-12-1964             WON 36, doorgehaald, IJsselmeervisserij gestaakt.

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel