BoekenlijstVan Borghwarth tot Burgwerd - Lolle Baarda
Fan de Grutte toer en de Lytse bal, 50 Jier Keatsferiening "Meininoar Ien", Koarnwert - O. Gielstra
Makkum en Cornwerd - Een protestantse gemeente en haar gebouwen 1580 - 2006 - Herman van den Ende
It doarpslibben yn Gaast - Jan de Boer
Donder die kotter in de majem - Albert Boes
Vijftig Amels jaren - 1918-1968 - Pieter Lalleman
Ik was een kind in de oorlog en... - Meerdere personen werkten hier aan mee
Lieuwkemastate - Sytse ten Hoeve
Het verhaal W√Ľnseradiel - Klaas Jansma
Het Fortuin uit Zee - Dolf van Weezel Errens
Konst voedt ''s menschen geluk - It Makkumer dichtgenoatskip (1773-1777) - Ph. H. Breuker
De Gouden Hoep - Hindrik Durk Bakker - Andries Osinga
Yn √® b√Ęn fan Penjum - 1896-1996 - Tj. B. Huizenga
Liturgie Bedenkingsdienst 2000 Wons - Diverse
Van Wildinghe''s Historie - B.E. de Boer - N.de Boer - W . Noordhuis
Wons - Willem Noordhuis
Bloedmooi W√Ľnseradiel - Peter Karstkarel / Tj. Gietema
Historie gaat door eigen dorp - A. Algra
Fan Tuskendiken en tusken de diken - Imkje van den Berg-Roedema

Kies voor Literaturlijst, als u meer informatie over een specifiek boek wilt